CİHAZ KALİBRASYON HİZMETLERİ

Fiber Optik kablo test, ölçüm aşamasında kullanmış olduğunuz OTDR ve benzeri ürünlerin belgelendirme muayene hizmetlerini yürütecek yurtiçi ve yurt dışındaki kuruluşlara kalibrasyon ettirmek, bu kuruluşların belirlenmiş ulusal ve uluslararası standardlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle ürün, hizmet ve muayene belgelerinin alınması konusunda hizmet vermektedir.

Cihaz Kalibrasyon Hizmetleri

Proje açısından fiber optik kablo üzerinden nasıl bir sistemin çalıştırılacağı dikkatle etüt edilmelidir. Bu noktada konu hakkında fiber optik alanında bilgi sahibi olmanın yanı sıra sistemin uygulanacağı aktif cihaz olarak tabir edilen bilişim ve telekomünikasyon teçhizatı hakkında da sahip olunan bilgi, projenin doğru bir şekilde uygulanabilmesi açısından son derece önemlidir. İkinci aşamada yukarıda bahsi geçen etüt ve analizlerden yola çıkılarak projeye uygun fiber optik kablo seçimi, montaj yapılacak sahanın etüdü, kablo çekiminde kullanılacak HDPE (koruyucu kanal) yapısal özellikleri ve montaj yapılacak güzergâhın durumu gibi faktörler analiz edilerek gerekli çalışmalar yapılır.